Menu

Stánky – Nedvěd

Září 27, 2018 - Písničky
  D      G
1. U stánků na levnou krásu,
  D     Gmi
  postávaj a smějou se času,
   D       A7         D
  s cigaretou a s holkou co nemá kam jít.
  

2. Skleniček pár a pár tahů z trávy,
  uteče den jak večerní zprávy,
  neuměj žít a bouřej se a neposlouchaj.
  

  G           A
R: Jen zahlídli svět maj na duši vrásky
    D    Gmi
  tak málo je, málo je lásky
  D       A7           D
  ztracená víra hrozny z vinic neposbírá.
  

3. U stánků na levnou krásu
  postávaj a ze slov a hlasů
  poznávám jak málo jsme jim stačili dát.
 

R: